رفتن به محتوای اصلی

پوشش کلیه نقاط تهران

22225314 66097606 88170374 44403411
آنچه بافنده قالی باید بداند

آنچه بافنده قالی باید بداند

آنچه بافنده قالی باید بداند

 

۱ـ بهترین مواد مرغوب را با آگاهی از نوع جنس و نوع رنگ مواد اولیه انتخاب كنند. انتخاب مواد نامرغوب، زحمات و زمان از دست دادن است.

۲ـ با علم و آگاهی بر نوع نقشه، نقشه‌های كامل و بدون اشكال در نقطه گذاری و رنگ و حفظ اصالت و با توجه به مشتری بازار آن را انتخاب كند.

۳ـ بافنده در نقشه‌های یک چهارم یا یک دوم  توجه كامل به تمام حاشیه را داشته باشد كه طراح در نقشه های یک چهارم ویک دوم حاشیه را كامل كشیده و  رنگ آمیزی و نقطه گذاری كرده باشد.

۴ـ بافنده سعی كند از ابزار قالی بافی بدون نقض و اشكال و متناسب با رجشمار فرش استفاده كند.

۶ـ بافنده با نظم و نظافت لازم، كار تمیز و بافت بدون اشكال خواهد داشت.

۷ـ در موقع چله كشی به نكات زیر بسیار توجه كنیم :

ـ كشش یكدست چله‌ها

ـ منظم بودن چله‌ها

ـ دقیق در وسط دار چله كشی كردن

ـ توجه به مناسب بودن دار

ـ بدون نقض بودن دار قالی

ـ توجه به ابعاد دار متناسب با نقشه

ـ كنترل تعداد گره‌ها در هر ۷ سانتیمتر را داشته باشیم.

۸ـ برای دوری از اشتباه در شمارش رج قالی  كه معایب خلوت بافی و غلط بافی و سردرگمی بافنده و بهم خوردن نظم زیبای فرش را به همراه دارد لطفاً با اولین گره بر رجشمار فرش با مداد در انتهایی‌ترین قسمت طرف راست یا چپ نقشه علامت گذاری كنیم.

۹ـ با صبر و حوصله و توكل برخدا گره ها را بافت كنیم. در صورت خستگی، بیماری و بی حوصلگی از نشستن پای دار قالی جلوگیری كنیم.

۱۰ـ بعد از هر ۱۰ سانتیمتر بافت اندازه گیری دو طرف عمودی قالی و اندازه افقی و عرضی قالی را داشته و در یك دفترچه مخصوص قالی بنویسیم.

۱۱ـ به موقع و منظم و مستمر و دقیق و موثر این كار را انجام بدهیم  كه مهمترین كار بافنده است.

۱۲ـ در هنگام چرخاندن چله ها در تركی باف سعی كنید از چسب‌های كاغذی بر روی چله ها در بالا و پائین به صورت  به اضافه  استفاده كرده تا هنگام چرخاندن چله ها، از روی هم رفتن و نامرتب شدن چله ها جلوگیری شود. بعد نخ را باز كرده تا راحت اقدام به چرخاندن قالی كنیم.

۱۳ـ مراحل پایانی قالی را مانند ابتدای قالی با حوصله و به ترتیب انجام دهیم. وقتی بافت تمام شد اول گلیم‌بافی بعد زنجیره بافی را   انجام می دهیم.

۱۴ـ بعد از اتمام قالی و برای بریدن قالی تولید شده از دار قالی سعی كنیم به نكات زیر توجه كنیم:

ـ ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر روی چله ها را به وسیله خط‌كش علامت گذاری كرده.

ـ پیچ‌های دار بر روی سردار را از دو طرف برابر شل كرده تا حجم كشش چله‌ها كم شود، سپس ۵ سانت ۵ سانت از وسط و از طرف چپ و از طرف راست قیچی بزنیم تا كم كم قالی از دار جدا شود.

ـ مواظب باشیم ازطرف راست به طرف چپ قیچی زدن چله‌ها برابر با عیب لوچه شدن درقالی است. یعنی یكی از گوشه‌های قالی بلند تر از سایر گوشه‌های آن باشد و از ارزش قالی می كاهد.

 

پاسخی بگذارید

تماس سریع

برگشت به بالا