رفتن به محتوای اصلی

پوشش کلیه نقاط تهران

22225314 66097606 88170374 44403411
دارکشی فرش توسط کارشناسان مطمئن

دارکشی فرش توسط کارشناسان مطمئن

 

 

دار کشی توسط قالیشویی الوند زیر نظر کارشناسان حرفه ای

 

 

 –دار كشی  لولايي
دار كشي لولائي ( يك روش داركشي سنتي- كارگاهي است. در اين روش فرش روي الوارهايي كه كنار همچيده
ميشود، ميخكوب شده، با كشيده شدن اشكالات آن برطرف مي .شود هر دستگاه داركشي متشكل از دو سري الوار است
كهيكي از آنها ثابت و ديگري با كمك چندين لولاي فلزي ميتواند حول صفحه ثابت چرخش كند .
با توجه به اينكه مدت زمان داركشي نسبتاً طولاني و قاليهاي معيوب زياد ميباشد ، كارگاههاي مشهور و باطبع پركار داراي
چندين دستگاه داركشي ميباشند. از طرفي چون ابعاد دستگاه داركشي بزرگ مي باشد فضاي مورد نياز هر دستگاه حداقل
۲۰ متر مربع مي باشد ،) كارگاهها در چندين طبقه طراحي و ساخته ميشود( سقف طبقه اول دستگاه داركشي طبقه دوم
مي باشد و غالبا در سه طبقه ساخته ميشوند .

در كارگاههاي سنتي عموما دو روش لولائي و تخته ثابت كنار يكديگر قرار دارند . در مورد كجيهاي كم وكوچك
از روش تخته ثابت (ماشين كش) و براي كجيهاي زياد از شيوه لولائي استفاده مينمايند.
 –دار كشی  پرسي
اين روش دار كشی  توسط آقاي رحيم فروهر در قم ابداع و در سال ۱۳۷۴ به ثبت رسيده است. در اين شيوه همانند ديگر
روشها، هدف مستقيم و موازي كردن فرش ميباشد و همچون ديگر روشها دو پارامتر اصلي يعني نگهداشتن و كشيدن فرش
محور اصلي كار قرار گرفته است . در اين روش از ميخ و تخته جهت ثابت نمودن قالي استفاده نميشود و دستگاه كاملا”
فلزي است و روي پايه هایي قرار گرفته كه قابل تنظيم ميباشند (در اين روش، عمل داركشي برخلاف ديگر روشها ايستاده
انجام ميگيرد بنابراين پايه هاي دستگاه به نحوي طراحي شده اند كه داركش بتواند متناسب با قد خود ارتفاع دستگاه را
تنظيم تا صدمات ناشي از خم شدن و خستگي كار را كمتر نمايد). مزيت اين روش تدريحي بودن عمل كشش در فرش
ميباشد بنابراين احتمال صدمه ديدن فرش وجود ندارد(منظور پارگي تار يا پود فرش ميباشد). در اين شيوه عمل كشيدن
توسط دنده و مارپيچ انجام ميشود و با چرخش يك دور مارپيچ توسط بازوي آن فرش به اندازه يك گام كشيده ميشود(
حدودا” سه ميلي متر .) از طرفي چرخش مارپيچ توسط اپراتور و پس از كنترل با دست و چشم (با لمس كردن پشت فرش
و مشاهده نواحي كه شل ويا شفت شده است) انجام ميگيرد . در اين شرايط كشش ناگهاني به فرش وارد نميشود كه
موجب آسيب ديدگي آن بشود . از طرفي در حين مراحل كشش مواد تثبيت كنندهاي مثل نرم كن ها و حتي در برخي از
داركشيها رزين هایي به پشت فرش زده ميشود و سپس با كمك حرارت از زير دستگاه (كه بر روي فرش اثر ميگذارد و )
در برخي از موارد با دميدن هواي گرم از روي دستگاه (كه به پشت فرش دميده ميشود) آن را خشك كرده، اين كشيدن و
افزودن تثبيت كننده ها در چندين مرحله موجب ميشود برگشت پذيري كجي در فرش حتي پس از شستشوي آن به
حداقل برسد. ميزان برگشت پذيري كجي در فرش پس از شستشو حدود بيست درصد ميباشد برخي كارگاهها با اين روش
دار كشي فرشهاي صادارتي خود را براي كشورهائي كه داراي رطوبت بالائي ميباشند مثل ژاپن، آلمان و انگستان براي
يكسال ضمانت مينمايد . در اين روش براي نگهداشتن كناره فرش به جاي ميخ از فك استفاده ميشود بنابراين صدمات
واشكالاتي كه در روشهاي ميخي مانند ايجاد شكاف در پشت فرش، پارهشدن قسمتهايي از تار يا پود و يا هر دو علي
الخصوص در فرشهاي ظريف و متراكم و نيز رنگ گرفتگي فرش به سبب زنگ زدگي ميخها ديده نمي شود.
 -داركشي قلابكش
در اين روش نيز همچون ديگر روشها ابتدا طول و عرض فرش در چند نقطه اندازهگيري ميشود تا مقدار كجي و ناحيه آن
مشخص شود .سپس اگر فرش داراي سرچله باشد سرچلهها را دسته دسته كرده (حدوداً هر هفت چله يك دسته
را تشكيل مي دهد) و از اين به بعد به دو روش عمل ميشود اول اينكه دسته ها را يكي در ميان برگردانده و روي خواب
فرش قرار داده و سپس ميلگرد فلزي به نام سيخو را بين آنها قرار داده و دسته هاي زوج و فرد متوالي را روي سيخو گره
ميزنند، در روش دوم ابتدا دسته هاي زوج و فرد را گره زده ( مي بايست ارتفاع گره ها يكسان باشد) سپس سيخو را از بين
آنها عبور مي دهند  براي اينكه ارتفاع گرهها يكسان بشود داركش انگشت خود را بين دسته ها قرار داده و حلقهاي
ايجاد مينمايد به انداز هاي كه سيخو به راحتي از ميان آنها عبور كند . اگر فرش داراي سرچله بلند نباشد و يا اينكه كجي
عرضي داشته باشيم (عرض فرش شيرازه مي شود) با كمك سوزن و نخ پنبهاي مقاوم كوكهايي ميزنند(در كل عرض يا
طول) و با ايجاد حلقه نم هايي محلي براي قرار دادن سيخو ايجاد مي ايند . اين كوكها در يك راستا زده نميشوند چون تنش
زيادي به يك چله (وقتي عرض فرش كشيده ميشود) و يا يك پود ( وقتي طول فرش كشيده ميشود) وارد ميشود و
احتمال پارگي آن بالا مرود بنابراين كوكها روي دو خط فرضي كه به موازات يكديگرند به صورت يك در ميان زده
ميشوند تراكم كوكها با مقدار كجي نسبت مستقيم دارد يعني جاهايي كه كجي زياد است تراكم آنها زياد و با فاصلة
كمتري نسبت به يكديگر قرار ميگيرند و بالعكس.

 

پاسخی بگذارید

تماس سریع

برگشت به بالا