رفتن به محتوای اصلی

پوشش کلیه نقاط تهران

22225314 66097606 88170374 44403411
راهنمای خرید فرش ماشینی

راهنمای خرید فرش ماشینی

 

 

 

 

 

 

 

 

فرش ماشيني و عواملي که باعث کاهش درجه و کيفيت آن مي شود

 

شايد شما هم هنگام خريد فرش يا ديدن شناسنامه هاي فرش ها ديده باشيد که فرش ها داراي درجه بندي از نظر کيفيت و بافت مي باشند .اين موضوع تاثير مستقيم در قيمت و ارزش يک فرش دست بافت خواهد داشت.   به چند نکته مهم و تاثير گذار که جزء عيوب فرش ماشيني و کاهش درجه و کيفيت فرش ماشيني مي شود و بايد در هنگام خريد فرش به آنها توجه کنيم را براي شما باز گو کنيم:

يکي از بارزترين مشکلات فرش هاي ماشيني اشتباه “طراحي چله فرش ” و ” پارگي ” فرش ماشيني مي باشد .عموما اين مشکل به علت عدم توجه کارگران در هنگام نخ کشي چله رخ خواهد داد و باعث پاره شدن نخ ها توسط ماشين است که در نهايت منجر مي شود فرش چله نداشته باشد تار و پود آن سست شود .اين موضوع را هنگام رفوگري مي توان جبران کرد و اين عيب را تا حدودي بر طرف کرد اما باعث پايين آمدن کيفيت و درجه در فرش ماشيني خواهد شد.

 

در صورتي که تعداد نخ هاي بدون چله بيشتر از يکي باشد کارخانه  بافنده آن فرش را جزء ضايعات حساب خواهد کرد .طراحي نامناسب در اجراي نقشه يکي از عيوب فرش هاي دستباف محسوب مي شود .اگر طرح ها هاي قالي و نقش هاي آن به صورت واضح قابل رويت نباشد و رنگ ها و طرح ها داراي بهم ريختگي و تداخل باشند يکي از عيب هاي فرش ماشيني محسوب خواهد شد اين مشکل به علت عدم توانايي خوانده شدن پانچ هاي روي نقشه توسط ماشين پانچ است.

عدم رعايت متراژ از پيش تعيين شده اگر شانه هاي يک فرش مناسب نباشد مشکل از دنده هاي متغيير تراکم مي باشد که باعث مي شود تراکم تار و پود کم وزياد شود و علاوه بر اينکه ممکن است ظاهري نامناسب براي فرش ماشيني ايجاد کند متراژ اصلي فرش هم تغيير دهد.

پاسخی بگذارید

تماس سریع

برگشت به بالا