رفتن به محتوای اصلی

پوشش کلیه نقاط تهران

22225314 66097606 88170374 44403411
شانه و تراکم در فرش ماشینی

شانه و تراکم در فرش ماشینی

 

 

هر فرش ماشینی دو نوع مشخصه دارد : عرضي و طولي

تراكم عرضي فرش (شانه): به تعداد ريشه (گره رنگ) در يك متر از عرض فرش مي گويند كه به نام شانه شناخته مي شود. قالي ۵۰۰ شانه به اين معني است که در هر متر از عرض فرش معادل ۵۰۰ ريشه (گره رنگ) بافته شده است.

شانه‌هايي که به طور معمول و امروزه در بازار مي باشند عبارتند از ۴۴۰ شانه – ۵۰۰ شانه – ۷۰۰ شانه ۱۰۰۰ شانه ۱۲۰۰ شانه

تراكم طول فرش (تراکم): به تعداد ريشه (گره رنگ) در يك متر از طول فرش مي گويند. براي مثال: فرش ماشینی با تراكم ۷۰۰ يعني در يك متر از طول فرش معادل ۷۰۰ ريشه (گره رنگ) بافته شده وجود دارد، تراکم هايي که ب هطور معمول در بازار مي باشند عبارتند از: ۳۰۰-۴۰۰-۵۰۰-۶۰۰-۷۰۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۴۰۰-۲۵۵۰-۳۰۰۰-۳۲۰۰ رج مي‌باشد
(همچنين تراكم طولي با توجه به روش هاي مختلف بافت فرش ماشيني با يکديگر داراي تفاوت مي باشد)
تعداد ريشه (گره رنگ) در يك متر مربع از فرش: تراكم عرضي ضرب در تراكم طولي را گويند. براي مثال اگر تعداد گره رنگ در عرض برابر با ۷۰۰ گره و در طول هم معادل ۹۰۰ گره رنگ باشد. بنابراين تعداد ريشه (گره رنگ) در يك متر مربع ۶۳۰/۰۰۰=۹۰۰×۷۰۰ 

قلیشویی الوند http://alvand1.com

دیدگاهتان را بنویسید

تماس سریع

برگشت به بالا