رفتن به محتوای اصلی

پوشش کلیه نقاط تهران

22225314 66097606 88170374 44403411
صنعت قالي بافي  در ايران معاصر

صنعت قالي بافي در ايران معاصر

 

 

 

 

صنعت قالي بافي  در ايران از ابتداي اين قرن تا کنون در مجموع رو به رشدو ترقي بوده است . ولي اين رشد هيچگاه به صورت مستمر نبوده است . توليد و تجارت آن در اين سال ها دچار نوسانات متعددي گرديده و بحران هاي زيادي را پشت سر گذاشته است .

بروز جنگ جهاني دوم به مقدار قابل توجهي در ميزان توليد و صادرات فرش ايران تاثير گذاشته که البته اين رکود در صادرات فرش ايران به ايالات متحده امريکا تاثير چنداني  نداشت .
 

 

بعد از خاتمه جنگ  و فراغت مردن از مشکلات ناشي ار آن و فراواني مواد اوليه ي اين کالا بوده که مجددا تجارت و صنعت قالي بافي با آهنگ پيشين  خود به رشد و ترقي ادامه خواهد داد .

نمودار توليد و صادرات فرش براساس نوسانات کلي کلي قيمت ها در جهان و اوضاع سياسي و اقتصادي مملکت همواره دستخوش تغييراتي بوده است .

اگر در گذشته خشکسالي ها موجب رونق قالي بافي بودند . کشاورزان بي نصيب از محصولات کشاورزي ، در اين سال ها از صنايع  روستايي و از همه مهم تر صنعت قالي بافي امرار معاش مي کردند .

در عوض امروزه ترک عادت ده نشيني و جدايي کارگران بافنده از دار هاي قالي سنتي خود و اشتغال به کار هاي غير مفيد مانند دستفروشي و يا بيکاري مطلق به صورت چوب لاي چرخ پيشرفت صنعت قالي بافي  عمل کرده و آشکارا آن را به عقب مي راند .

اما خوشبختانه افزايش جمعيت در اين سال ها اين عامل منفي را تا حدودي خنثي کرده است ولي با وجود تمام اين تنگنا ها ، صنعت قالي بافي همواره از اقبال عمومي برخوردار بوده و هنوز درصد قابل توجهي از عشاير ، روستا نشينان و حتي شهر نشينان به طور تمام وقت و يا نيمه وقت به اين پيشه ي با ارزش و مفيد مي پردازند .

مهمترين دستگاه ها و سازمان هاي دولتي که در زمينه ي فرش دستباف فعاليت دارند عبارت اند از :

الف ) شزکت سهامي فرش ايران

ب ) سازمان صنايع دستي ايران

پاسخی بگذارید

تماس سریع

برگشت به بالا