رفتن به محتوای اصلی

پوشش کلیه نقاط تهران

22225314 66097606 88170374 44403411
بُره بُره شدن در فرش

بُره بُره شدن در فرش

بُره بُره فرش چیست ؟

در مواردی پرز فرش در یک بخش و یا در تمامی این کالا به طور نایکسانی کوتاه و بلند است

که در اصطلاح به این آسیب بُره بُره شدن فرش می‌گویند. این کوتاه و بلند شدن

و تغییر پی در پی ارتفاع پرز فرش در حین بافت و حتی پس از اتمام بافت فرش،

در مراحل تکمیلی بوجود می‌آید.

پرداخت فرش

پرداخت فرش

 عیوب فرش

بافنده

 

عمده‌ترین دلایل ایجاد این آسیب در حین بافت، به بی‌دقتی بافنده و یا استفاده

از ابزارهای نامناسب توسط وی بازمی‌گردد. چناچه بافنده از قیچی کُند

برای کوتاه کردن پرز قالی استفاده کند، باعث نایکدستی و ناهماهنگی پرز قالی می‌شود.

از دیگر عوامل بروز این آسیب، عدم استفاده از قیچی نامتناسب

با رجشمار فرش است. بدین معنی که قیچی کاربردی برای کوتاه کردن

فرش‌هایی با رجشمار پایین و بالا، متفاوت است. در مواردی مشاهده می‌شود

از قیچی با رجشمار پایین، برای کوتاه کردن فرشی با رجشمار بالا استفاده می‌کند.

زیرا چنین قیچی قادر به کوتاه کردن پرز فرشی با فشردگی و تراکم بالای نمی‌باشد

و در نتیجه باعث ناهماهنگی ارتفاع پرز قالی می‌شود.

سومین عامل ایجاد آسیب بُره بُره شدن فرش در حین فرآیند تولید به بافنده فرش بازمی‌گردد.

در مواردی مشاهده می‌شود، بافنده با بی‌دقتی تمام پرز قالی را در حین بافت کوتاه می‌کند.

این عامل باعث کوتاهی و بلندی نقطه‌ای ارتفاع پرز فرش و

در نتیجه آسیب بُره بُره شدن ایجاد می‌شود.

 

 عیوب فرش

پرداخت

در حالت دوم، این آسیب پس از اتمام بافت، در طول فرایندهای تکمیلی

و در هنگام پرداخت فرش ایجاد می‌شود. در برخی از موارد مشاهده می‌شود فرد،

فاقد مهارت کافی در پرداخت فرش و کار با دستگاه است. چنین فرد و افرادی

به دلیل عدم مهارت و ناتوانی در کار با دستگاه پرداخت، پرز فرش را در ارتفاع‌های گوناگون

چیده و باعث بلندی و کوتاهی ارتفاع پرز فرش در یک ناحیه و یا در تمامی فرش می‌شود.

 عیوب فرش

پاسخی بگذارید

تماس سریع

برگشت به بالا