رفتن به محتوای اصلی

پوشش کلیه نقاط تهران

22225314 66097606 88170374 44403411
فرش بافی در غرب ایران

فرش بافی در غرب ایران


فرش بافي در غرب ايران

 

ايرانيان شهر نشين در مجاورت با روستاييان و عشاير و آبادي نشينان اطراف که از سواد به نسبت کمتري بهره دارند زندگي مي کنند. عشاير با اصليت و زبان مختلف و رسوم و عادات گوناگون در اين منطقه سکني دارند.
 
در هيچ کجاي ايران تضادهاي فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي به اندازه اين منطقه که دومين رشته کوه هاي بلند ايران يعني زاگرس در آن قرار دارد وجود ندارد و درست به همين اندازه ، آب و هوا ، جغرافيا و گل و گياه و جانوران تغيير و تنوع موجود است.

 

فرش بافي در غرب

غرب ايران که از شمال با آذربايجان و کوهپايه هاي البرز ، از شرق با خطي که بطور عمودي از تهران تا خليج فارس رسم گردد و از غرب با ترکيه و عراق هم مرز است و داراي مناطقي است که بواقع فقط يک چيز به اشتراک دارند و آن هم توليد فرش است. دورن چادرهاي عشاير يا خانه هاي کوچک آبادي نشينان در سايه نخل هاي واحه ها ، و در کارگاه هاي کوچک روستاييان و حتي در کارخانه هاي بزرگ سازمان يافته صنعتي و در هر جاي ديگر اين منطقه بزرگ ، فرش بخشي قابل توجهي از درآمد مردم را تشکيل مي دهد ، خواه از راه فروش و خواه مبادله.

به رغم اين امر ، اين منطقه که چندان تحت تاثير رويدادها واقع نشده ، فرش هايي به بازار جهاني عرضه داشته که مخصوص اين منطقه بزرگ و خودکفا مي باشند. فرش هاي اين منطقه شامل فرش هاي ساده و ضخيم با رنگ بندي بديع و عالي از کوه نشينان کرد و لرها است. فرش هاي ظريف و نفيس ريز بافت کردهاي سنه ، بيجار و يا ناحيه شرق رشته کوه هاي زاگرس ، قطعات ديدني و درخشان اراک را تداعي مي کنند. آوردن نام کليه جاهايي که در آنها فرش هاي غرب ايران بافته مي شوند ناممکن است زيرا از هر دهکده و هر واحه فرش هايي به بازار و مراکز گردآوري مجموعه ها آورده مي شود.
 
اين نام ها اغلب بطور تصويري و دلخواهي انتخاب مي شوند و درباره ي اصليت يا کيفيت فرش اطلاعات چنداني در اختيار طالبان غير حرفه اي قرار نمي دهند. در اين باره بهتر است از کارشناسان فرش تبعيت نموده که فرش هاي غرب ايران را به سه گروه اصلي برمبناي ويژگي هاي خاص آنها دسته بندي کرده اند : فرش هاي کردي ، فرش هاي همداني و فرش هاي اراک يا محال. توليدات هزاران چادر عشاير و آبادي ها و روستاهاي همدان تحت عنوان گوناگون : بش قارداش بوبوک آباد ، بروجرد ، درجزين ، کنگاور ، کبودرآهنگ ، مهربان ، منصورآباد ، تاجي آباد از طريق بازارهاي همدان به خانه هاي غربيان راه مي يابند.

 

بافت فرش در غرب ايران

لکن آنهايي که بعنوان خاستگاه اصلي قالي همدان مدنظر ما هستند مراکزي مانند : برچلو ، جوزان ، همدان ، انجلاس ، قره گوزلو ، خامش ، قلتق ، ليليان ، ملاير ، مزلقان ، ساوه ، شاهسون و تفرش مي باشد.

 

پاسخی بگذارید

تماس سریع

برگشت به بالا