رفتن به محتوای اصلی

پوشش کلیه نقاط تهران

22225314 66097606 88170374 44403411
فرش بیرجند در زمان حال

فرش بیرجند در زمان حال

گذری کوتاه بر ویژگی های فرش بیرجند در زمان حال

 
فرش بیرجند

آمار پراکنده و شفاهی منطقه حکایت از وجود هزارو هشتصد هزار دار قالی و قالیچه در شهرستان دارد و احتمالا حدود سی هزار بافنده را در بر می گیرد و رشد روزافزون این حرفه به خصوص در مناطقی که از نظر کشاورزی و صنعت فقیرند ، بسیار چشم گیر است . بخش مهمی از سابقه و تولید فرش بیرجند و سایر شهر ها و بخش های منطقه مدیون زندگی عشایری و یا روستا هایی که عشایر در آن ها اسکان یافته اند ، بوده است .

متاسفانه تعاونی ها و مراکزی که در کار تولید فعالیت دارند ، با عرضه انواع نقشه های شهری ، روستایی ، یعنی بخش با ارزش و مهم تولید را در سایه قرار می دهند .

فرش بیرجند

ناگفته پیداست که تولید فرش در جنوب خراسان از اهمیت روز افزونی برخوردار است . اقتصاد منطقه به خصوص در مناطقی نظیر مود و درخش با وجود کاهش ارزش دیرین فرش ، میزان زیادی متکی بر تولید فرش است ، زیرا با توجه به فقر دردناک و خشکی گسترده زمین های جنوب خراسان ، قالی بافی برای بهبود زندگی مردم است .

 

کیفیت مواد اولیه به کار رفته در فرش بیرجند نسبت یه گذشته بسیار تغییر کرده است . در خامه هایی که امروزه در فرش بیرجند مصرف می شود ، از انواع پشم دباغی و پشم های کهنع و گاه الیاف مصنوعی دیده می شود که اثرات زیان بار پشم های وارداتی به خصوص در فرش های بیرجند که نوعا فرش های پوششی است و طول عمر و قابلیت ارتجاع پشم در آن بسیار اهمیت دارد ، قابله ملاحظه است .

پشم های دباغی پشم هایی ضعیف و نرم و بدون قابلیت ارتجاع می باشند .اثرات نامطلوب پشم های دباغی را در خامه های مورد مصرف در فرش های بیرجند که گاه حالت نمدی دارد ، می توان دید .

حداقل ضرر استفاده از الیاف ذکر شده در فوق ، افت بازده به هنگام شست و شو و رنگرزی ، قابلیت نامطلوب رنگ پذیری ، ریزش بی وقفه پرز های فرش ، کدر بودن رنگ های بدست آمده می باشد . شاید بافندگان در جریان بافت و یا فروش فرش خویش این کاستی ها را احساس نکنند ، ولی بی تردید در دراز مدت زیان این امر مشهود خواهد شد ، گله از این امر  از هم اکنون آغاز شده است .

پاسخی بگذارید

تماس سریع

برگشت به بالا