رفتن به محتوای اصلی

پوشش کلیه نقاط تهران

22225314 66097606 88170374 44403411
فرش بیرجند

فرش بیرجند

گذری کوتاه بر ویژگی های فرش بیرجند در زمان حال

آمار پراکنده و شفاهی منطقه حکایت از وجود هزارو هشتصد هزار دار قالی و قالیچه

در شهرستان دارد و احتمالا حدود سی هزار بافنده را در بر می گیرد

و رشد روزافزون این حرفه به خصوص در مناطقی که از نظر کشاورزی و صنعت فقیرند ،

بسیار چشم گیر است . بخش مهمی از سابقه و تولید فرش بیرجند و

سایر شهر ها و بخش های منطقه مدیون زندگی عشایری و یا روستا هایی که

عشایر در آن ها اسکان یافته اند ، بوده است .

فرش بیرجند

فرش بیرجندمتاسفانه تعاونی ها و مراکزی که در کار تولید فعالیت دارند ،

با عرضه انواع نقشه های شهری ، روستایی ، یعنی بخش با ارزش و مهم تولید را در سایه قرار می دهند .

 

ناگفته پیداست که تولید فرش در جنوب خراسان از اهمیت روز افزونی برخوردار است .

اقتصاد منطقه به خصوص در مناطقی نظیر مود و درخش با وجود کاهش ارزش دیرین فرش ،

میزان زیادی متکی بر تولید فرش است ، زیرا با توجه به فقر دردناک و خشکی گسترده

زمین های جنوب خراسان ، قالی بافی تنها شتمس بهبود زندگی مردم است .

مواد اولیه فرش بیرجند

کیفیت مواد اولیه به کار رفته در فرش بیرجند نسبت یه گذشته بسیار تغییر کرده است .

در خامه هایی که امروزه در فرش بیرجند مصرف می شود ، از انواع پشم دباغی

و پشم های کهنع و گاه الیاف مصنوعی دیده می شود که اثرات زیان بار پشم های

وارداتی به خصوص در فرش های بیرجند که نوعا فرش های پوششی است

و طول عمر و قابلیت ارتجاع پشم در آن بسیار اهمیت دارد ، قابله ملاحظه است .

 

پشم های دباغی پشم هایی ضعیف و نرم و بدون قابلیت ارتجاع می باشند .

اثرات نامطلوب پشم های دباغی را در خامه های مورد مصرف در فرش های بیرجند

که گاه حالت نمدی دارد ، می توان دید .

 

حداقل ضرر استفاده از الیاف ذکر شده در فوق ، افت بازده به هنگام شست و شو و رنگرزی ،

قابلیت نامطلوب رنگ پذیری ، ریزش بی وقفه پرز های فرش ، کدر بودن رنگ های بدست آمده می باشد .

شاید بافندگان در جریان بافت و یا فروش فرش خویش این کاستی ها را احساس نکنند ،

ولی بی تردید در دراز مدت زیان این امر مشهود خواهد شد ، گله از این امر از هم اکنون آغاز شده است .

پاسخی بگذارید

تماس سریع

برگشت به بالا