رفتن به محتوای اصلی

پوشش کلیه نقاط تهران

22225314 66097606 88170374 44403411
نماد شناسی پرنده در فرش

نماد شناسی پرنده در فرش

نماد پرنده در فرش

پرنده به این دلیل که با آسمان ار تباط داره نسبت به سایر حیوانات متمایز است

از گذشته های دور آسمان جایگاهی برای خدایان بوده

و ارتباط پرنده با آسمان سبب شده تا این نماد جنبه ی تقدس پیدا کنه

این ارتباط میان زمین آسمان سبب شده که وظیفه ی پیغام رسانی میان زمین و آسمان رو بر عهده داشته باشه

و این تفکر در میان مردم شکل بگیره که پرنده می تواند حاجت ها منتقل کند و درخواستهای انان را برساند

یکی از بزرگترین آرزوی انسان پرواز بوده به همین دلیل هم

در تصاویر اسطوره ای انسان های بالدار زیادی دیده می شود

و یا در تصاویر حیوانات اسطوره ای(گریفن،گریفون) داشتن بال

یکی از ویژگی های مهم آن ها بوده است.

نماد پرنده

گریفن ها

“گریفن ها حیوانات افسانه تصویر شده یا ساخته شده ی دست انسان بودند

که اندام های مهم و برجسته ی حیوانات مختلف را به صورت تلفیقی دارا بودند “

 

به این دلیل که نماد قدرت هستند اغلب به عنوان محافظ و نگهبان

در ورودی قصر ها و یا آرامگاه ها تصویر شده اند.

 

اسفنکس- سر انسان و بدن حیوان

این نوع حیوانات بالدار را نیز در انواع ریتون ها (جام ها) دوره هخامنشی می توان دید.

نماد پرنده

ریتون هخامنشی

در گذشته معتقد بودند که اگر در این ظروف نوشیدنی بنوشند

قدرت این حیوانات به آن ها منتقل می شود

آسمان غیر از این که جایگاه خدایان هست منبع باروری و زندگی نیز محسوب می شود

چرا که باران از آسمان به زمین می بارد

به این ترتیب پرنده با ارتباطی که با آسمان دارد به عنوان نماد باران نیز در نظر گرفته می شود

و می تواند پیک باران باشد

انواع پرندگان به عنوان نماد انتخاب شده اند که هر یک با توجه به توانایی ها

و ارتباط هایی که دارند در جایگاه های مختلف به عنوان نماد های مختلفی شناخته میشدند

انواع پرندگان آبزی رو داریم که در کنار نمادهای آب استفاده شده اند

و به عنوان نماد باروری و برکت هستند.

نماد پرنده

حضور نمادهای دیگر مرتبط با آب ” مثل بز کوهی” بر روی این ظرف نشان می دهد

که این جام برای مراسم آیینی استفاده میشده است. و همه ی نمادهای تصویر

شده نشانی از باروری و زندگی اند.

نماد پرنده در فرش

نماد پرنده در فرش

همنشینی نماد پرنده با حیواناتی که نماد ماه بودند از جمله بز و گوزن

ارتباط آن را به عنوان نماد ماه و باران تقویت می کند.

حضور تصویری از پرنده که بالهای آن به صورتی تصویر شده که می تواند

نشانه ای از باران باشد گویای این ارتباط است.

بر روی قالی های روستایی و عشایری نقشمایه ی پرنده هم به صورت شمایلی

دیده می شود و هم به صورت نمادین.

در جایی در دو طرف درخت زندگی قرار گرفته به عنوان نگهبان

و در برخی از نمونه ها در کنار سایر نقشمایه های اشکالی تصویر شده است.

 

طاووس

طاووس یکی از پرندگانی است که در اغلب دستبافته های روستایی و عشایری دیده می شود

اگر چه این پرنده بومی ایران نیست

و از هندوستان به ایران آمده است اما توانسته با فرهنگ ایرانی ارتباط برقرار کند

و به عنوان یکی از نماد های ایرانی مورد استفاده قرار گیرد

به دلیل دم زیبایی که دارد و هنگام باز شدن شباهت به خورشید دارد در ایران

به عنوان نماد خورشید مورد استفاده قرار می گیرد

در برخی از تصاویر دیده شده که در منقار طاووس مار قرار دارد

و به همین دلیل هم معتقداند که طاووس می تواند نیروهای شر را ازبین ببرد

و حتی معتقد بودند گوشت او دارای خاصیت درمانی و پادزهر است

به همین دلیل هم می تواند نماد باروری و برکت و حاصلخیزی باشد

نماد پرنده

داستان های زیادی درباره ی زشتی پاهای طاووس وجود دارد

در یکی از آن ها آمده که طاووس سبب شد تا مار به بهشت راه پیدا کند و آدم و حوا را فریب دهد

و به دلیل این خطا پاهای او زشت شده است

از این دیدگاه برخی این حیوان را به فال بد می گیرند

در دوره ی ساسانی این حیوان بیشتر تصویر شده است و در قبل از این دوره تصویری از طاووس دیده نشده

گفته شده در دوره هخامنشیان اولین طاووس ها به عنوان هدیه به ایران آورده شده اند!!!

در دوره ی اسلامی این نشانه به عنوان نمادی از پیامبر مورد استفاده قرار گرفته است

تنوع نقشمایه این پرنده در انواع دستبافته های عشایری بسیار زیاد است

و بسیار انتزاعی و تجریدی هستند

در برخی از دستبافته ها نقش طاووس سراسرمتن را پوشانده اند و به همین دلیل به نام طاووسی نامیده می شوند

پاسخی بگذارید

تماس سریع

برگشت به بالا